BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Hoofdstukken > Archeologie en prehistorie
Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Klik op een van de bovenstaande letters of open alles.

Archeologie of oudheidkunde is de wetenschap die het leven van mensen in vroegere tijden bestudeert aan de hand van de dingen die mensen hebben gemaakt en hebben gebruikt, en die in de bodem zijn teruggevonden. Archeologen maken gebruik van veel andere wetenschappelijke disciplines om inzicht te krijgen in alle facetten van menselijke culturen. Door middel van onderzoek (booronderzoek, proefsleuven en opgravingen) wordt gezocht naar de materiële nalatenschap uit het verleden. Sporen en materiële resten betreffen bijvoorbeeld woonplaatsen, gebouwen, graven, huisraad en werktuigen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals opgraving, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals ‘behoud in situ’ of ‘vlakdekkend opgraven’. Maar wij staan open voor suggesties.
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop