BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Hoofdstukken > Economie
Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Klik op een van de bovenstaande letters of open alles.

Het woord economie is samengesteld uit de Griekse woorden voor huis (oikos) en regel (nomos). Die woorden slaan op het op orde houden van de eigen huishouding. De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de productie, verdeling en consumptie van schaarse goederen en diensten'. Het levert modellen en instrumenten op om hierop in te spelen en te sturen.

Dit hoofdstuk behandelt de basisbegrippen van de economische wetenschap, de belangrijkste grondleggers en economen die veel invloed hebben (gehad) in de wereld.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals bijbaan, of eenmansbedrijf, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals afzetprijzen en aanbodfactoren. Maar wij staan open voor suggesties.
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop