BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

hans_labohmHans H.J. Labohm (1941) stu­deerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeente­lijke Universiteit van Amsterdam. Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel.
In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden, alwaar hij werkzaam was op de Neder­landse Am­bas­sade in Stockholm. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschil­len­de functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaats­ver­vangend Adviseur Be­leidsplan­ning. Als zodanig heeft hij zich onder meer bezig gehouden met beleidsanalyse en -advisering, toekomstonder­zoek op het gebied van de internatio­nale betrekkingen en het schrijven van rede­voeringen voor bewindslieden.
Van 1987 - 1992 was hij plaats­ver­van­gend Permanent Vertegenwoordiger van Ne­der­land bij de Orga­ni­satie voor Econo­mische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en ‘Standing Member' van Nederland bij het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO, te Parijs. Van 1992 - 2005 was hij als gastonder­zoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael ver­bonden.
Labohm heeft vele boeken, rapporten, artikelen en bijdragen aan verzamelbundels - in het Ne­der­lands,  Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans - gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen - voorna­me­lijk over (inter­nationaal) economische vraag­stukken. De laatste tijd heeft hij veel over de klimaat'problematiek' geschreven.
Hij publiceert geregeld, bijvoorbeeld in Het Financiële Dagblad, Trouw, de Volkskrant, de Inter­nationale Spectator, Liberaal Reveil en Spil.
Vanaf 2002 was hij als columnist verbonden aan de Ame­rikaanse website TechCentralStation, een online nieuwsbrief die verscheen tussen 2000 en 2010.
Voorts zijn zijn publicaties te vinden op de Nederlandse websites: Meervrijheid; De Vrijspreker; en Libertarian Nederland.

Enkele van zijn boeken:
‑    G-7. Economic Summits; A View from the Lowlands. Clingendael Memorandum, Fe­bru­ary 1993.
-       De waterdragers van het Nederlandse Europabeleid (samensteller, 1997)
-      Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Policies (mede-samensteller), 2003.
-      Man-Made Global warming: Unravelling a Dogma (co-auteur, samen met Dick Thoenes en Simon Rozendaal), 2004.
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop