Millenniumdoelstellingen

Engels: United Nations Millennium Development Goals. Doelstellingen waarvan de regeringsleiders van 189 landen hebben aangegeven dat ze deze willen bereiken. De United Nations Millennium Declaration, ondertekend in september 2000, bindt de leden hieraan. De Millenniumdoelstellingen omvatten acht doelen, die grotendeels in 2015 dienen te zijn gerealiseerd:

 • Het uitbannen van armoede en honger;
 • Het bereiken van een universele basiseducatie;
 • Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen;
 • Het tegengaan van kindersterfte;
 • Het tegengaan van moedersterfte;
 • Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten;
 • Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken;
 • Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wat is de oudste stad?


JUIST!NIET JUIST!

Egypte: Memphis

schutterij

Burgerwacht, in het laatst van de zestiende eeuw voortgekomen uit de Middeleeuwse schuttersgilden. In beginsel bestaand uit alle mannelijke burgers tussen 18 en 60 jaar van enige welstand. Verdeeld in vendels met eigen vaandels en oefenend in de plaatselijke Doelen. De leiding berustte bij officieren (de 'krijgsraad'), die zich in de zeventiende eeuw graag lieten portretteren op de zogeheten schuttersstukken. De Nachtwacht van Rembrandt is zo'n schuttersstuk.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

 1. mektab
 2. Afrodite
 3. Pavlov-effect
 4. pilaster
 5. structuralisme
 6. fetisjisme
 7. Pandora
 8. sjibbolet
 9. voyeurisme
 10. schutterij