BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Hoofdstukken > Nederland na 1945 > multiculturele samenleving
Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

multiculturele samenleving

Benaming die er van uit gaat dat 'autochtonen' (oorspronkelijke Nederlanders) en 'allochtonen' (buitenlanders uit de voormalige koloniën, immigranten uit met name Turkije en Marokko en asielzoekers) in harmonie kunnen samenleven en elkaar beïnvloeden. Principiële of religieuze verschillen tussen groepen worden daarbij met de mantel der liefde bedekt. Naar schatting zijn er 100 verschillende groepen uit andere culturen in Nederland.
In 2015 zal een op de acht in Nederland wonende mensen een 'niet-westerse allochtoon' zijn van de eerste of tweede generatie. In 1999 stelde de toenmalige directeur Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau vast dat deze term geen werkelijke of zelfs maar waarschijnlijke ontwikkeling beschrijft. Volgens hem geeft die slechts een 'beleidsverlangen' weer.
Door de aanslagen van 11 september 2001 in de VS, homo- en vrouwvijandige uitspraken van Nederlandse islamitische geestelijken en de opkomst van Pim Fortuyn werd de term multiculturele samenleving negatiever ervaren en werden de tegenstellingen tussen 'autochtonen' en 'allochtonen' scherper.
In 2000 schreef publicist Paul Scheffer een artikel in NRC Handelsblad onder de titel Het multiculturele drama. Het was een kritiek op de multiculterle samenleving waarop nog steeds wordt voortgeborduurd. vorige
in dit hoofdstuk
volgende
in dit hoofdstukGratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop