BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

adviesraden

De overheid maakt gebruik van honderden adviesraden, al of niet wettelijk ingesteld. Grote adviesraden zijn de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR ), het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP ) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL ), die samen brede terreinen van overheidsbeleid bestrijken. Sommige raden, zoals de WRR , kunnen adviseren zonder dat hen dat door de minister of het provinciaal of gemeentelijke bestuur eerst is gevraagd. In formele zin kunnen ook de Eerste en Tweede kamer , De Raad van State , de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman , de zogenaamde Hoge Colleges van Staat, tot de adviesraden worden gerekend. De Sociaal Economische Raad (SER ) adviseert niet alleen, maar voert ook bestuurlijke en toezichthoudende taken uit, en wordt in die zin niet tot het adviesstelsel gerekend.vorige
in dit hoofdstuk
volgende
in dit hoofdstukGratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop