BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Hoofdstukken > Wet en recht > objectief recht en subjectieve rechten
Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

objectief recht en subjectieve rechten

Recht, neergelegd in wetten, verdragen , vonnissen, rechtsgeleerde geschriften, is objectief recht. Subjectieve rechten zijn de bevoegdheden die toekomen aan personen : grondrechten zoals het recht op eigen leven en lichaam, politieke rechten zoals het kiesrecht, vermogensrechten als eigendom , aanspraken uit overeenkomsten of tot vergoeding van schade als gevolg van andermans onrechtmatige daad .

Zie ook positief en objectief recht .vorige
in dit hoofdstuk
volgende
in dit hoofdstukGratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Via onderstaande website wordt er aan gewerkt dat advocaten hun beroep onafhankelijk en in vrijheid kunnen uitoefenen, ook in landen waar dat niet zo vanzelfsprekend is. Juist op die plekken is het van groot belang dat rechtzoekenden de rechtsbijstand kunnen krijgen die zij nodig hebben. Klik op:
paginatop